اعضاء‌هیئت تحریریه

 •       مدیر مسئول
              دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی  Email: oskouie.fiums.ac.ir
                                                               Email: fatemehoskouiegmail.com                     
 •      سردبیر
               دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی  Email: oskouie.fiums.ac.ir
                                                               Email: fatemehoskouiegmail.com  
 • ​      معاون سردبیر
         دکتر  طاهره نجفی قزلجه      Email: najafi.tiums.ac.ir
                                                       
 Email: taherehpanizyahoo.com 
 •     دستیار سردبیر 
          دکتر فهیمه رنجبر     Email: Ranjbar.fiums.ac.ir  

شورای نویسندگان

 •   دکتر فضل الله احمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو انجمن علمی‌ پرستاری ایران      Email: ahmadifmodares.ac.ir

 •    دکتر اختر ابراهیمی قاسمی: دانشگاه آدلفی آمریکا

          Email: aghassemi۱۱gmail.com 

 •   دکتر ویرجینیا براون: دانشکده علوم، واحد روانشناسی، دانشگاه اوکلند، نیوزلند

         Email: v.braunauckland.ac.nz

 •   دکتر زهره پارسایکتا: استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران

        Email: zparsasina.tums.ac.ir

 • دکتر سودابه جولایی: استاد بازنشسته، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران. پژوهشگر مرکز تحقیقات علوم ارزشیابی سلامت، ونکوور، کانادا         
         ​mEmail: sjoolaeeyahoo.co
 •   دکتر شایسته جهانفر: استادیار، اپیدمیولوژیست، دانشکده علوم بهداشتی، بخش بهداشت جامعه، دانشگاه مرکزی میشیگان، میشیگان، ایالات  متحده  آمریکا         Email: jahan۲scmich.edu 
 •   دکتر محمد علی چراغی: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران         Email: mcheraghitums.ac.ir   
 •   دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکوئی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی‌پرستاری ایران،
   
  Email: oskouie.fiums.ac.ir

 •    پروفسور فلیسیتی هاسون: دانشکده پرستاری، دانشگاه اولستر، انگلستان            Email :  f.hassonulster.ac.uk  
 •   پروفسور جین رابینسون: دانشگاه ناتینگهام انگلستان،  Email jane.robinson۲virgin.net
​​​​​​​
 •   پروفسور زین رابینسون ولف: دانشکده پرستاری و علوم بهداشتی، دانشگاه لاسال، فیلادلفیا، 

           Email: wolflasalle.edu

 • دکتر مهدیه دستجردی: دانشیار، دکترای پرستاری، دانشکده یورک، کانادا
          Email :dastjerdyorku.ca 
 •   دکتر فروغ رفیعی: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و عضو انجمن علمی پرستاری
  Email: rafiee.fiums.ac.ir
    

 • دکتر فرخنده شریف: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

         Email : fsharifsums.ac.ir

 •     دکتر فریبا طالقانی: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

           Email: taleghaninm.mui.ac.ir

 •   دکتر حیدرعلی عابدی: دانشیار (بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عضو هیأت علمی‌ دانشگاه آزاد خوراسگان
  Email: habedikhuisf.ac.ir

 •   دکتر عباس عباس زاده: استاد دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

       Email: aabaszadehkmu.ac.ir

 •   دکتر مسعود فلاحی خشکناب: دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران
  Email: fallahiuswr.ac.ir

 •   دکتر عیسی محمدی: استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت مدیره انجمن علمی‌پرستاری ایران، مدیر گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس

        Email: mohamademodares.ac.ir

 •   دکتر محمود محمودی مجدآبادی: استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو گروه آمار هیئت ممتحنه و ارزشیابی

        Email: mahmoodimtums.ac.ir

 •   دکتر سادات سیدباقر مداح: استادیار (بازنشسته) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دبیر هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری

          Email: moniersadatyahoo.com

 •   دکتر فریده یغمائی: دانشیار(بازنشسته) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی ‌پرستاری ایران

          Email: farideh_y۲۰۰۲yahoo.com


دفعات مشاهده: 4980 بار   |   دفعات چاپ: 2001 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 356 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb