مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- راهنماهای اخلاقی حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی
راهنماهای اخلاقی حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۷ | 

 نشریه علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و با همکاری موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.88.51.fa
برگشت به اصل مطلب