جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای جمشیدی

بهنام جمشیدی، محمدرضا رزمی، دكتر شهربانو حقیقت، دكتر سیامک سامانی،
دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1387 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده با ابعاد کمال‌گرایی در دانش‌آموزان راهنمایی انجام شده است.

روش: در یک بررسی از نوع همبستگی، 313 نفر از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم مدارس راهنمایی شهر شیراز (164 پسر، 149 دختر) که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، به پرسش‌نامه کمال‌گرایی، پرسش‌نامه انسجام خانواده و پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری خانواده پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها به‌کمک روش رگرسیون چندگانه، به روش هم‌زمان انجام شد.

یافته‌ها: تحلیل رگرسیون به روش هم‌زمان نشان داد که انسجام خانواده، تنها افزایش در جنبه‌های مثبت کمال‌گرایی و ابعاد سه‌گانه آن، (تلاش برای عالی‌بودن، هدفمندی و نظم و ساماندهی) (001/0p<) و انعطاف‌پذیری خانواده افزایش در جنبه‌های مثبت (001/0p<) و منفی (001/0p<) کمال‌گرایی را پیش‌بینی می‌کرد.

نتیجه‌گیری: انسجام خانواده هم‌سو با یافته‌های بررسی‌های انجام‌شده تنها به پیامدهای مثبت می‌انجامد، اما انعطاف‌پذیری خانواده با افزایش در جنبه‌های مثبت و منفی کمال‌گرایی، کارکرد دوگانه‌ای از خود نشان می‌دهد. رابطه انعطاف‌پذیری با جنبه‌های منفی کمال‌گرایی ممکن است ناشی از عدم تأکید صریح والدین انعطاف‌پذیر بر خواسته‌ها و چشم‌داشت‌هایشان از فرزندان باشد.


بهنام جمشیدی، فریده‌سادات حسینی، نرگس عرب‌مقدم،
دوره 16، شماره 2 - ( تابستان 1389 )
چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پیش‌بینی فرار دختران با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت انجام شد. روش: در این پژوهش پس‌رویدادی، 37 نفر از دختران فراری که در مدت اجرای پژوهش توسط سازمان‌های مرتبط دستگیر و یا نگهداری می‌شدند، از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به میانگین سنی دختران فراری، تعداد 37 نفر از دختران مجرد ساکن یکی از محلات شهر شیراز که از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی جزء مناطق متوسط رو به پایین محسوب می‌گردید، به‌عنوان گروه همتا انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ پنج عامل بزرگ شخصیت به‌همراه برخی پرسش‌ها جهت سنجش متغیرهای جمعیت‌شناختی بر روی آزمودنی‌ها اجرا گردید. یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک سلسله‌‌مراتبی حاکی از آن بود که از بین ویژگی‌های شخصیتی تنها بعد روان‌نژندی قادر به پیش‌بینی فرار دختران بود. با افزایش میزان روان‌نژندی، احتمال فرار دختران افزایش می‌یافت. افزون بر این، تعامل منزلت شغلی پدر و وظیفه‌مداری دختران معنی‌دار بود(05/0p<)؛ به‌عبارت دیگر با افزایش وظیفه‌مداری، در سطوح بالای منزلت شغلی پدر، احتمال فرار دختران کاهش می‌یافت؛ در حالی‌که رابطه‌ بعد وظیفه‌مداری با کاهش فرار دختران در سطوح پایین منزلت شغلی ناچیز بود. نتیجه‌گیری: پنج عامل بزرگ شخصیت پیش‌بینی‌کننده‌ قدرتمندی برای فرار دختران نیست. به‌نظر می‌رسد استفاده از پرسش‌نامه‌های شخصیتی اختصاصی‌تر و توجه به تعامل ویژگی‌های شخصیتی و عوامل محیطی، امکان پیش‌بینی فرار دختران را بر اساس ویژگی‌های شخصیتی افزایش دهد. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد عوامل فردی، در طبقات اجتماعی- اقتصادی بالا در مقایسه با طبقات اجتماعی اقتصادی پایین بر فرار دختران مؤثرتر است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb