دوره 7، شماره 4 - ( زمستان 1389 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 7-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، r_soltani18@yahoo.com
چکیده:   (9090 مشاهده)

  زمینه و هدف : تماس با صدا اثرات زیانباری را بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد دارد. ترافیک از مهمترین منابع صدای محیطهای شهری است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکرد هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر برونگرایی بر عملکرد ذهنی در حضور صدای ترافیک می باشد.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای است که در آن صدای ترافیک توسط دستگاه ضبط و پخش صوت recorder sony ICD MX20 voice در خیابانهای تهران ضبط شد و در آزمایشگاه برای نمونه ها پخش شد. حجم نمونه شامل44 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل 32 نمونه (23 مرد، 9 زن) و 12 کنترل ( 7 مرد، 5 زن) بودند. با توجه به اینکه درونگرائی/ برونگرائی از جمله فاکتورهای موثر بر عملکرد است از پرسشنامه شخصیت آیزنک ( EPI ) استفاده شد. پارامترهای مورد ملاحظه در عملکرد ذهنی شامل مجموع پاسخهای درست، مجموع پاسخهای نادرست، میانگین زمانی پاسخهای درست، میانگین زمانی پاسخهای نادرست بودندکه با کمک تست کامپیوتری کاگنیترون ( COG ) اندازه گیری شدند.

  یافته ها: نتایج نشان داد بعد از پخش صدا در برونگراها و مردان مجموع پاسخهای درست افزایش یافت (001/0= p ) در حالی که در درونگراها(049/0= p ) و زنان(010/0= p ) بعد از مواجهه با صدا افزایشی در پاسخهای نادرست مشاهده شد.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صدای ترافیک اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد ذهنی افراد برونگرا و درونگرا دارد، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.

متن کامل [PDF 170 kb]   (2078 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ارزیابی و مدیریت ریسک
دریافت: ۱۳۹۰/۱/۲۱