iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای شادمهر

دکتر رویا خانمحمدی، دکتر سعید طالبیان، دکتر آزاده شادمهر، ابراهیم انتظاری،
جلد 18، شماره 85 - ( 4-1390 )
چکیده

  زمینه و هدف: زمانبندی فعالیت عضلات حول شانه دارای اهمیت بسیاری است، اما تحقیق روی الگوهای فراخوانی و زمانبندی فعالیت عضله در شانه محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر آن بود که زمانبندی و توالی فراخوانی عضلات شانه را در افراد با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه تعیین و با یکدیگر مقایسه کند.

  روش کار: در این مطالعه مورد - شاهدی، 9 زن مبتلا به سندروم گیرافتادگی شانه و 13 زن سالم که از نظر سن، قد و وزن مطابقت داشتند به صورت غیرتصادفی ساده و داوطلبانه شرکت کردند. ثبت الکترومیوگرافی سطحی عضلات سراتوس انتریور، پکتورالیس ماژور، تراپزیوس فوقانی، تراپزیوس تحتانی، دلتوئید خلفی و دلتوئید قدامی سمت غالب در حین الگوی حرکتی D1flex انجام شد. زمان تاخیری، زمان تاخیری نسبی و توالی فراخوانی عضلات مورد پردازش قرار گرفته و دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. از روش غیرپارامتریک ] ( Mann-Whitney U ) 2 [independent sample برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته‌ها: در گروه بیمار در مقایسه با گروه سالم بعضی عضلات افزایش زمان تاخیری را نشان داد ند. اما این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین توالی فراخوانی عضلات در گروه بیمار دستخوش تغییر قرار گرفت.

  نتیجه‌گیری : تغییر در الگوهای فراخوانی در یک یا بیشتر عضلات در گروه بیمار در مقایسه با گروه سالم نشان دهنده تغییر در کنترل نوروماسکولار است و از این رو برنامه های توانبخشی بایستی طوری طراحی شود که توالی فعالیت و کنترل حرکتی این عضلات را بهبود بخشیده و اصلاح کنند.


علی برزگری، شادمهر میردار، محمد رعنایی،
جلد 26، شماره 6 - ( 6-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از قوی‌ترین کارسینوژن‌های تنباکو نیتروز آمین کتون (NNK) مشتق از تنباکو  است که با فعال‌سازی بیان آنکسین 2 در افزایش التهاب ریه مؤثر است. از آن جا که سیاه‌دانه نقش مهمی در درمان سرطان دارد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی بیان آنکسین 2 و تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه موش‌های صحرایی در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو و نانوکپسول سیاهدانه بود.
روش کار: در این مطالعه تجربی، 45 سر موش صحرایی نر و ماده بالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی و انحراف معیار 48/23±83/103 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK، NNK، حلال و کنترل تقسیم شدند. گروه‌های تحت القای NNK به صورت زیرجلدی 1 بار در هفته به میزان 5/12 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 12 هفته NNK دریافت کردند. گروه‌های مکمل نیز به مدت 12 هفته به میزان 5/12 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت زیرجلدی نانوکپسول سیاهدانه مصرف نمودند. بیان آنکسین 2 بافت ریه به روش ایمونوهیستوشیمی اندازه­گیری شد. از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون مقایسات چندگانه Tukey جهت تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: تزریق NNK موجب افزایش معنی­دار بیان آنکسین 2 در مقایسه با گروه حلال شد (001/0>p). همچنین یک دوره مصرف نانوکپسول سیاهدانه موجب کاهش معنی­دار بیان آنکسین 2 گروه مکمل + NNK نسبت به گروه NNK شد (001/0>p).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف نانوکپسول سیاهدانه در کنار سایر روش‌های درمانی با کاهش بیان آنکسین 2 بتواند در کاهش نقش کارسینوژنی NNK و التهاب ناشی از دود سیگار مفید باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb