iumssj

جستجو در مقالات منتشر شده


43 نتیجه برای کاظمی

دکتر احمد کاظمی، دکتر پروانه وثوق، دکتر عبدالمجید معاضدی، دکتر پروین شاهنده، دکتر فاضل شکری، دکتر سودابه حسینی، دکتر فرانک احمدیه، دکتر آذرمیدخت فرح بخش،
جلد 5، شماره 1 - ( 9-1377 )
چکیده

  سلولهای خونی 221 بیمار مبتلا به لوسمی از نظر خصوصیات مورفولوژیک، سیتوشیمیایی وایمونولوژیک مورد بررسی

  قرار گرفت. این بیماران شامل 63 کودک و 158 بزرگسال بودند. از گروه بزرگسالان 110 مورد دارای لوسمی های حاد

  HCL ،4 مورد CLL ، 19 مورد CML بودند. در این گروه همچنین 24 مورد ALL و 33 درصد AML شامل 67 درصد

  ، 19 ALL تشخیص داده شد. از 63 مورد لوسمی کودکان 4/79 درصد Plasma cell leukemia و یک مورد

  مشخص شدند که در AML تشخیص داده شد. در گروه بزرگسالان زیر گروه های JCML و 6/1 درصد AML درصد

  مشاهده شد که در این مطالعه در حد M4 مقایسه با نتایج منتشره در کشورهای غربی فقط اختلاف معنی دار در زیرگروه

  ) . P بیشتری بوده است (0.001>

  CML بود. در گروه بزرگسالان وفور L2 و در بزرگسالان از نوع L1 در کودکان بیشتر از نوع ALL زیر گروههای

  12 درصد بود که در مقایسه با ارقام منتشره از کشورهای آمریکا و اروپا کمتر می باشد. این CLL شامل 2/15 درصد و 

  بوده B-CLL در این مطالعه ازنوع CLL ). ضمنا همه موارد p معنی دار می باشد (0.001> CLL اختلاف فقط در وفور 

  که نسبتا نادر است مشاهده نگردید. T-CLL و 

  بزرگسالان مربوط به ALL (68 درصد) و در گروه C-ALL کودکان متعلق به ALL بیشترین ایمونوفنوتیپ در گروه 

  (53 درصد) بود. T-cell ALL

 


دکتر سیدضیاء الدین لطیف زاده، دکتر احمد کاظمی،
جلد 5، شماره 1 - ( 9-1377 )
چکیده

  فقر اهن مهمترین و شایعترین اختلال تغذیه ای درجهان می باشد.در بین گروهای مختلف سنی و جنسی مادران

  باردار و نوزادان شانس بیشتری برای ابتلا دارند.درطول دوران بارداری با افزایش نیاز مادر و جین به اهن به عنوان

  یک عنصر حیاتی،به تدریج این نقص بارز شده.به طوری که در اواخر حاملگی به شدید ترین حالت خود نزدیک

  می شود.براساس امارهای موجود حدود نیمی از زنان باردار از این اختلاف رنج می برند.برای بررسی شیوع فقر اهن

  ،فریتین و درصد اشباع ترانسفرین mcv کم خونی ناشی از ان در مادران باردار تهرانی و نوزادان انها،سطح همو گلوبین ،

  در 417 مادر حامله که در 8 بیمارستان دانشگاهی وضع حمل کرده بودند مورد ازمایش وارزیابی قرار گرفت و

  8/34 درصد از مادران دارای فقر اهن بوده و از میان 2/12 درصد مبتلا به کم خونی فقر اهن بوده اند . از سوی

  دیگر در نوزادان تنها در یک نفر(2/0درصد) فقر اهن به همراه کم خونی فقراهن دیده شد. همچنین این مطالعه نشان

  داد نوزادان مادران کم خون از متوسط همو گلوبین پایین تری برخوردار بوده ند.

  کمبود اهن در جامعه مورد بررسی میزان شیوع کمتری نسبت به امارهای موجود در کشورهای مجاور ونیز امارهای

  قبلی از سایر نقاط کشور دارد.این روند بهبود احتمالا بدلیل اجرای برنامه های پیشگیری می باشد

 


شهاندخت نجم آبادی، دکتر احمد کاظمی،
جلد 6، شماره 3 - ( 9-1378 )
چکیده

  در این مطالعه که به صورت مقطعی و توصیفی انجام گردید، 820 شیرخوار کوچکتر از 2 سال ساکن در مناطق 2،5، 6،9 و 18 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت طبقه ای خوشه ای تصادفی صورت گرفت. در این تحقیق مشخص شد که شروع تغذیه با شیر مادر تنها در 7/29% از شیرخواران ظرف یکساعت اول بعد از تولد بوده است. آغوز (colostrums) به 94% از شیرخواران خورانده شده بود. در کودکان بزرگتر از 6 ماه میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماهه اول بعد از تولد 6/59% بود. 5/15% از کودکان بزرگتر از 6 ماه نیز در 6 ماهه اول بعد از تولد به صورت غالب از شیر مادر استفاده کرده اند.

  بیش از 59% از شیرخواران بزرگتر از یکسال از تغذیه با شیر مادر بهره مند بوده اند تغذیه با شیر مادر بعد از یکسالگی دارای روند نزولی واضحی بود و درصد زیادی از کودکان در 16-18 ماهگی از شیر مادر گرفته شدند.

  در 3/87% از شیرخواران مورد بررسی، تغذیه کمکی در بین ماههای چهارم تا ششم شروع شده بود و شایعترین سن شروع غذاهای کمکی پایان پنج ماهگی و اوائل 6 ماهگی بود.

 


دکتر ابوالفضل فقیهی، دکتر یوسف صادقی، عبدالحسین شاهوردی، دکتر سعید کاظمی‌آشتیانی،
جلد 8، شماره 24 - ( 6-1380 )
چکیده

    در این پژوهش زوایای گردن و تنه ( Neck/Shaft,N/S ) آنتی‌ورشن ( antiversion ) استخوان ران در 1032 فرد سالم و مبتلا به دررفتگی مادرزادی مفصل ران ( Congenital Dislocation of Hip,CDH ) در فاصله سنی بدو تولد تا 76 سال بررسی شد. در این مطالعه با استفاده از کلیشه ساده قدامی ـ خلفی لگن و رسم محور تنه، سر و گردن استخوان ران، زاویه بین دو محور اندازه‌گیری شد. جهت بدست‌آوردن زاویه آنتی‌ورشن از روش محوری ( Axial ) و جهت تعیین اندازه‌ها از خط‌کش و نقاله استفاده گردید.

جهت تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی، paired t-test استفاده شد و نتایج ذیل حاصل گردید:

1 - متوسط زاویه N/S بدون در نظر گرفتن جنس و سن برای افراد نرمال 85/130 درجه و برای افراد مبتلا به CDH 87/130 درجه بود.

2 – زاویه N/S بدون در نظر گرفتن جنس، با افزایش سن کاهش معنی‌داری نشان داد.

3 – متوسط زاویه N/S در جنس مونث و مذکر به ترتیب 43/129 درجه و 99/131 درجه گزارش شد.

4 – متوسط زاویه آنتی‌ورشن در افراد نرمال 03/23 درجه و در افراد مبتلا به CDH 11/36 درجه بدست آمد.


دکتر حمید کمالی‌پور، دکتر آصف پرویز کاظمی، دکتر فرزاد حسینی،
جلد 8، شماره 27 - ( 12-1380 )
چکیده

لارینگوسکوپ مکینتاش بیش از نیم قرن است که بعنوان یکی از شایعترین انواع لارینگوسکوپ‌ها جهت لوله‌گذاری بیماران استفاده می‌شود. در رابطه با آسیب به دندانها، حتی با وجود متخصصین مجرب بیهوشی نیز نمی توان ازآسیب به دندانهای پیشین فوقانی جلوگیری کرد. بطور کلی 3 فاکتور مهم در این آسیب دخالت دارند که عبارتند از: 1- آناتومی دهان و دندان بیمار 2- مهارت متخصص بیهوشی 3- نوع تیغه لارینگوسکوپ. هر 3 فاکتور بطور همزمان در بروز این آسیبها دخالت دارند. بر اساس این مطلب، در این تحقیق ما لارینگوسکوپ مکینتاش را جهت کاهش آسیب به دندانها تغییر دادیم(قسمت ابتدایی تیغه برداشته شد). در 100 بیمار مورد مطالعه پس از القای بیهوشی برای لارینگوسکوپی 1 بار از لارینگوسکوپ استاندارد و 1 بار از نوع تغییر یافته استفاده کردیم. در بهترین نمای مدخل گلوت، فاصله بین هر دو لارینگوسکوپ تا دندانهای پیشین مرکزی فک بالا بوسیله کولیس اندازه‌گیری شد. نمای مدخل گلوت بر اساس درجه بندی CORMACK-LEHANE تعیین شده بود.کلیه این اعمال توسط یک متخصص بیهوشی انجام گرفت و در صورتیکه در فاصله بین 2 لارینگوسکوپی، درصد اشباع اکسیژن شریانی پایینتر از 90% می‌شد، لارینگوسکوپی قطع و بیمار اکسیژن 100% می‌گرفت. در 23 مورد از 100 مورد، تیغه لارینگوسکوپ استاندارد کاملأ با دندانها تماس داشت یعنی فاصله بین تیغه تا دندان صفر بود. در مقابل تنها در 2 مورد از 100 مورد، تیغه لارینگوسکوپ تغییر یافته، با دندانها برخورد پیدا کرد. نمای لارینگوسکوپی در تیغه استاندارد بدین ترتیب بود. درجه 1 ،84 نفر ـ درجه 2 ،11 نفر ـ درجه 3 ،5 نفر و درجه 4 ، صفر(هیج بیماری نداشتیم). نمای لارینگوسکوپی در تیغه تغییر یافته شامل درجه 1 ، 38 نفر- درجه 2 ، 44 نفر – درجه 3 ، 18 نفر – درجه 4 ، صفر بود. اولین اقدام موفقیت آمیز جهت لوله‌گذاری بیماران زمانی که از لارینگوسکوپ تغییر یافته استفاده شد، 72% بود اما زمانی که از لارینگوسکوپ استاندارد استفاده شد در تمام موارد اولین اقدام موفقیت آمیز بود. با توجه به مسائل فوق باید گفت که تغییر در تیغه لارینگوسکوپ باعث افزایش فاصله دندانها از تیغه لارینگوسکوپ و در نتیجه کاهش فشار و آسیب به دندانها می‌گردد. اما از سوی دیگر، این تغییر باعث افزایش درجه نمای لارینگوسکوپی شده که نشان دهنده کاهش دید آزمایش کننده است.


دکتر عباس کاظمی‌آشتیانی، دکتر احمد توسلی اشرفی،
جلد 9، شماره 29 - ( 9-1381 )
چکیده

    شکستگی ناحیه کندیل استخوان فک تحتانی نسبتاً شایع می‌باشد. به علت عوارض دراز مدت این نوع شکستگی از جمله اختلال در حرکات مفصل فکی گیجگاهی (TMJ)، آنکیلوز و مشکلات ارتوگناتیک درمان صحیح این گونه شکستگیها از اهمیت زیادی برخوردار است. ارتباط با نحوه درمان این شکستگیها بصورت بسته یا باز (روش جراحی). همچنان اختلاف نظر وجود دارد. طی فاصله سالهای 1379-1371، 331 مورد شکستگی فک تحتانی در 204 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 69 بیمار دچار 81 مورد شکستگی کندیل ( به تنهایی یا همراه با سایر شکستگیهای استخوان فک تحتانی و صورت) بودند. نیز 57 بیمار (83%) شکستگی یکطرفه و 12 بیمار (17%) شکستگی دو طرفه کندیل داشتند. اکثر بیماران (54%) در اثر سوانح اتومبیل یا موتور سیکلت دچار آسیب فک تحتانی شده بودند. از بیماران فوق، 54 نفر (78%) به روش بسته و با کمک فیکساسیون بین فک فوقانی و تحتانی و 12 نفر (17%) به روش جراحی باز و فیکساسیون با پیچ و پلاک و دوره کوتاهی از فیکساسیون بین فکی (IMF) درمان گردیدند. در این مطالعه اندیکاسیون جراحی باز در موارد جابجایی شدید طرفی (به طرف خارج) و یا جابجایی شدید قطعات شکسته بود. دو بیمار نیز بدون هیچ گونه مداخله و بصورت تحت نظر درمان شدند. بیماران بین 6 ماه تا 5 سال (بطور متوسط 5/2 سال) پیگیری شدند. کلیه بیماران در هر دو روش قادر به بازکردن دهان بیش از 4 سانتیمتر بودند. عوارض عمل جراحی شامل فلج موقتی عصب صورتی، شاخه مارژینال ماندیبولر (5 مورد) و عفونت (1 مورد) بود. نتایج این مطالعه (از نظر نتیجه درمان و عوارض) تفاوت چندانی را بین روشهای درمانی باز و بسته نشان نداد. بنابراین در اکثر موارد شکستگیهای کندیل، روش درمان بصورت بسته توصیه می‌شود و روش جراحی باز ـ با توجه به خطرات و عوارض بالقوه آن ـ فقط در موارد شکستگی همراه با جابجایی شدید که نمی‌توان آنرا با روش بسته بدرستی جااندازی نمود، توصیه می‌گردد
دکتر احمد کاظمی، دکتر حسین حاج‌موسی، دکتر سید محسن رضوی، طاهره شعشعانی، سید محمد جاذبی،
جلد 9، شماره 29 - ( 9-1381 )
چکیده

ترمبوفیلی یکی از مشکلات بالینی در سراسر جهان می‌باشد و این مسأله در کشورهای پیشرفته که دارای سطح بهداشت بالاتر و امکانات درمانی بهتر می‌باشند نمود بارزتری دارد. عوامل ایجاد این پدیده متنوع بوده و بطور کلی بدو دسته ارثـــی و اکتسابــی تقسیـــم می‌شونــد. با هدف بررســی علل ترمبـــوز در 300 بیـمار با سابقــه ترومبوزهای عروقــی، سطـــح سه مهارکننـده طبیـعــی انعقـاد و نیز وجـود آنتـی‌فسفولیپیـد آنتی‌بادی در آنها اندازه‌گیـــری شد. فعالیت (Antithrombin) AT بروش کروموژنیک، پروتئین C و پروتئیـن S براساس زمان ایجاد لخته و میزان (Antiphospholipid antibody)APA بروش ELISA (Enzyme linked Immunosorbent Assay) مشخص گردید. از 156 بیماری که در زمان بررسی داروی ضدانعقاد دریافت نمی‌کردند، جمعاً 35 مورد (43/22 % ) و از گروهی که دارو دریافت کرده بودند 87 مورد (41/60 % ) کمبود یک و یا چند مهارکننده طبیعی انعقاد را نشان دادند. اختلاف معنی‌دار (01/0 P< ) بین نتایج این دو گروه مؤید مداخله این داروها در کاهش کاذب سطح این مهارکننده‌ها می‌بـاشد. از 300 بیـمار مـورد مطالعه، کمبود AT در 7 مـورد (33/2 % )، پروتئین C در 77 مـورد (66/25 % )، پروتئین S در 39 مورد (13 % ) و APA در 47 مورد (66/15 % ) تشخیص داده شد. نتایج این مطالعه علت احتمالی ترمبوز را در 46/38 % بیمارانی‌ که در زمان مطالعه داروی ضدانعقاد دریافت نمی‌نمودند نشان داد. همچنین در صورتی‌که برای سایر علل شناخته شده ترمبوز از جمله بررسی وجود (Activated Protein C Resistance)APCR نیز بررسیهای تشخیصی صورت می‌گرفت این رقم بمراتب افزایش می‌یافت. لذا، باتوجه به اینکه تشخیص علت شکل‌گیری ترمبوز نقش مهمی در انتخاب درمان مناسب دارد، بی‌شک نتایج این مطالعه نیاز به بررسیهای آزمایشگاهی جامعتر برای تشخیص موارد کمبود ارثی مهارکننده‌های طبیعی انعقاد و سایر عوامل زمینه ساز بیماریهای ترمبوتیک را در ایران مشخص می‌نماید.


افتخارالسادات حاجی‌کاظمی، صغری نیک‌‌پور، حمید حقانی،
جلد 9، شماره 31 - ( 12-1381 )
چکیده

آمپولهای DMPA دارای مزایایی نظیر سهولت استفاده، اثر بخشی بالا، افزایش سطح هموگلوبین و عدم افزایش خطر ترمبولیسم نسبت به قرصهای ترکیبی می‌باشند. اما علیرغم مزایای ذکر شده تعداد زیادی از زنان پس از 1 یا 2 نوبت تزریق درخواست قطع آمپول را می‌کنند که این امر نیاز به بررسی و تحقیق دارد تا دلایل قطع آمپول مشخص شده و عوارض احتمالی ناشی از این روش پیشگیری، مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تعیین دلایل قطع آمپول، روی 900 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. اطلاعات در مدت 10 ماه توسط پرسشنامه و از طریق مصاحبه با زنانی که آمپول را قطع کرده بودند، جمع‌آوری گردید. نتایج حاکی از آن بود که حدود 61 از نمونه‌ها پس از 1 تا 2 نوبت تزریق آمپول، اقدام به قطع آن کرده بودند و 40 نمونه‌ها پس از قطع آمپول تأخیر در وقوع قاعدگی داشتند. عمده‌ترین دلایل قطع آمپول شامل اختلال در قاعدگی (6/53) آمنوره (6/50) سردرد (5/33) و کاهش میل جنسی (3/20) و غیره بوده است. با توجه به آمار بالای زنانی که آمپول را قطع می‌کنند. لازم است تا کارکنان واحدهای تنظیم خانواده درهنگام مشاوره و توصیه آمپول بررسی همه جانبه و دقیقی از متقاضیان به عمل آورده و در صورت انتخاب آمپول به عنوان روش پیشگیری، آنها را بطور مرتب پیگیری کرده و معاینات دوره‌ای را بطور منظم و ادواری برای آنها انجام دهند تا در صورت بروز مشکل بتوانند به موقع برای رفع آن اقدام نمایند.
دکتر عباس کاظمی آشتیانی، دکتر مجید راستی کیانی،
جلد 10، شماره 34 - ( 6-1382 )
چکیده

    VPI که به معنای عدم توانایی در بستن اسفنکتر حلقی دهانی (Velopharyngeal) است. دارای علل متفاوتی می‌باشد که یکی از شایعترین آنها شکاف کام است. با وجود عمل جراحی ترمیم شکاف کام بعضی از بیماران به این عارضه مبتلا می‌شوند. در این مطالعه ما تصمیم گرفتیم تا با بررسی بیماران، گروهی را که مستعد این عارضه هستند بررســی نمائیــم. طی مطالعه‌ای گذشته‌نگر بیمارانی که در فاصله سالهای 80-1375 مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند و نیز 91 بیمار به عنوان شاهد بررسی شدند. از گروه مورد 3 نفر دارای شکاف لب و کام یک طرفه، 8 نفر شکاف لب و کام دوطرفه، 2 نفر شکاف کام یک طرفه و 3 نفر شکاف کام دو طرفه بودند در حالی که در گروه شاهد 34 مورد شکاف لب و کام یک طرفه، 16 مورد شکاف لب و کام دو طرفه، 36 مورد شکاف کام یک طرفه و 5 مورد شکاف کام دو طرفه وجود داشت. مقایسه بین 2 گروه نشان داد که شیوع VPI در موارد دو طرفه بطور معنی‌داری بیشتر از گروه یک طرفه می‌باشد(05/0P<) که می‌توان آن را به بزرگتر بودن شکاف در موارد دو طرفه نسبت داد اما وضعیت عضله اسفنکتر حلقی دهانی هم می‌تواند به عنوان یک عامل مطرح باشد که باید در مطالعات دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی، دکتر سعید بیطرفان، آزاده زنگنه کاظمی، دکتر علی کبیر،
جلد 11، شماره 42 - ( 9-1383 )
چکیده

    سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان بوده و نزدیک به      از کل سرطان‌های موجود در زنان را تشکیل می‌دهد. از نظر مرگ و میر بعد از سرطان ریه در ردیف دوم قرار دارد. طی 50 سال اخیر تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی انسان سبب افزایش میزان بروز این سرطان شده است. طبق گزارش‌های موجود، شیوع این سرطان در کشورهای مختلف 23-8 مورد در هر 100 زن می‌باشد. متأسفانه شیوع این بیماری در ایران مشخص نیست اما طبق آمارهای منتشر نشده از سوی 3 مرکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میزان بروز این بیماری در سنین باروری افزایش یافته است. عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان یائسه شناخته شده است اما این عوامل در سنین باروری متفاوت بوده و به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است. علاوه بر آن عوامل خطر در کشورهای مختلف یکسان نیست و کشور ما می‌تواند عوامل خطر خاص خود را داشته باشد که نیازمند بررسی و تحقیق می‌باشد. پژوهش انجام شده از نوع توصیفی ـ تحلیلی و موردی شاهدی، 2 گروهه و چند متغیره بود که هدف اصلی آن بررسی عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان در سنین باروری زنان شهر مشهد طی سال 82-1381 بوده است. به طور کلی 350 نفر در این پژوهش شرکت کردند که 170 نفر در گروه مورد و 180 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه و فرم مصاحبه بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سن، منطقه جغرافیایی محل زندگی، شغل و مدت اشتغال، تأهل، سن اولین حاملگی، عدم زایمان، سابقه زایمان زودرس، سابقه نازایی، سابقه بیماری‌های داخلی و جراحی، در معرض دود سیگار بودن و اشعه ایکس در زنان شهر مشهد از عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان قبل از یائسگی محسوب می‌شوند.

        


صغری نیکپور، افتخارالسادات حاجی‌کاظمی، حمید حقانی،
جلد 12، شماره 46 - ( 6-1384 )
چکیده

    در جوامع مختلف، مد ت زمانی که زنان، در 2 حیطه شغلی و اوقات فراغت صرف فعالیت‌های فیزیکی می‌کنند متفاوت است. به طوری که مدت زمانی که صرف اوقات فراغت و انجام فعالیت‌های فیزیکی مرتبط با آن می‌کنند کم‌تر از مقداری است که صرف انجام فعالیت‌های شغلی می‌نمایند. پژوهش حاضر با هدف تعیین فعالیت‌های فیزیکی زنان در 2 حیطه شغلی و اوقات فراغت بر روی 300 زن شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران انجام گرفت. این مطالعه به صورت مقطعی بوده و روش نمونه‌گیری به صورت طبقه‌ای و گردآوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه به روش خود گزارش‌دهی بود. اطلاعات در مدت 5 ماه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین مدت فعالیت‌های فیزیکی زنان در محیط شغلی آن‌ها تقریباً 7/42 ساعت در هفته و فعالیت‌های اوقات فراغت 68/16 ساعت در هفته بود که از این مدت 1/9 ساعت صرف فعالیت‌های فیزیکی اوقات فراغت می‌شد. نتایج به دست آمده در خصوص عوامل مرتبط با مدت فعالیت‌های فیزیکی شغلی(سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، سن آخرین فرزند، شاخص توده بدنی، سیگار کشیدن، نوع شغل و نوع فعالیت فیزیکی محیط کار) نشان داد که میانگین مدت زمان فعالیت‌های فیزیکی شغلی زنان شاغل با توجه به گروه‌های سنی، تحصیلی، شاخص توده بدنی، سطح درآمد خانواده مختلف و اشتغال در گروه‌های شغلی مختلف، فعالیت فیزیکی محیط کار متفاوت بوده است به طوری که میانگین ساعات کاری در هفته، در زنان در گروه سنی 30 تا 39 سال نسبت به سایر گروه‌های سنی بیش‌تر بود، در زنان با شاخص توده بدنی طبیعی بیش‌تر از زنان چاق و در زنان با سطح درآمد خانواده پائین و زنان کارگر بیش‌تر از سایر زنان بود(05/0 P.v< ). نتایج به دست آمده در خصوص عوامل مرتب با مدت فعالیت‌های فیزیکی زنان شاغل در اوقات فراغت(سن، سطح درآمد خانواده، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، سن آخرین فرزند، شاخص توده بدنی و سیگار کشیدن) نشان داد که میانگین مدت زمان فعالیت‌های فیزیکی زنان شاغل در اوقات فراغت در گروه‌های سنی و سطح درآمد خانواده مختلف، متفاوت است(05/0 PV< ) به طوری که میانگین ساعات فعالیت‌های فیزیک زنان شاغل در اوقات فراغت در هفته در زنان در گروه سنی 39-30 سال نسبت به سایر گروه‌های سنی کم تر و در زنان با سطح درآمد خانواده خوب نسبت به سایر زنان بیش‌تر بود. نتایج این مطالعه بیان‌گر این است که مدت فعالیت‌های اوقات فراغت زنان شاغل از مدت فعالیت‌های شغلی کم‌تر بود و هم‌چنین فعالیت‌های فیزیکی اوقات فراغت نیز بسیار اندک بوده است.


دکتر مریم رزاقی‌آذر، دکتر علی مقیمی، نادر صدیق، مهدی منتظر، پدرام گلناری، لیلا زاهدی، دکتر استف‌ فان بورن، هما محمدصادقی، آزاده زنگنه کاظمی، سیدمحمد فرشته‌نژاد،
جلد 13، شماره 50 - ( 1-1385 )
چکیده

    زمینه و هدف: یکی از عواملی که زمان آغاز بلوغ را در کودکان طبیعی مشخص می‌کند، نژاد و منطقه جغرافیایی است. مطالعات انجام شده در زمینه سن آغاز بلوغ در ایران محدود است، از این رو محققین بر آن شدند تا با مطالعه تعدادی از کودکان مدارس شهر تهران گامی در جهت شناخت این مسأله بردارند. روش بررسی: مطالعه انجام شده از نوع مقطعی بوده که در فاصله سال‌های 1380 تا 1382 بر روی 2212 کودک، 1420 دختر سالم 6 تا 17 ساله و 792 پسر سالم 6 تا 15 ساله مدرسه‌رو در شهر تهران انجام یافته است. نحوه نمونه‌گیری به روش چند مرحله‌ای احتمالی بوده است. بیماران توسط پزشک تحت معاینه سلامت و گرفتن تاریخچه قرار گرفتند. بروز علایم ثانویه بلوغ جنسی در اندام‌های تناسلی با مشاهده و در پستان با لمس تعیین و طبق درجه‌بندی تانر توصیف شد. در آنالیز نتایج از روش GAM برای تعیین احتمال بروز مراحل مختلف وقایع بلوغ در سنین مختلف استفاده گردید. یافته‌ها: میانه سنی(صدک 90 ـ صدک 10) نمونه‌های پسر در مراحل P2 و S2 به ترتیب برابر 34/10(10/13-84/6) سال و 01/9(صدک 90=84/11) سال بود. در 1136 دختر 6 تا 17 ساله، میانه سنی مراحل B2 و P2 به ترتیب برابر 74/9(94/11-23/8) سال و 49/10(17/12-86/8) سال بود. در 399 دختر منارک آغاز شده بود. میانه سن آغاز منارک در نمونه‌ها برابر 68/12(96/15-27/11) سال بود. نتیجه‌گیری: زمان آغاز بلوغ در دختران ایرانی برابر دیگر دختران نژاد سفید ولی در پسران زودتر از گزارش‌های دیگر کشورهاست. ‌


دکتر مریم رزاقی‌آذر، دکتر علی مقیمی، مهدی منتظر، هما محمدصادقی، دکتر پدرام گلناری، دکتر نادر صدیق، دکتر سرور اسیوند، سیدمحمد فرشته‌نژاد، دکتر لیلا زاهدی شولمی، دکتر ندا ابراهیم‌پور-دکتر آزاده زنگنه، دکتر آزاده زنگنه کاظمی،
جلد 13، شماره 51 - ( 3-1385 )
چکیده

    زمینه و هدف: پایش رشد یکی از اجزای مهم سیستم بهداشتی است و آنچه در آن حایز اهمیت بالایی است، تعریف مقادیر استاندارد محلی برای هر نژاد و کشور است. این مطالعه بر آن است تا با بررسی کودکان دختر و پسر مدرسه‌رو تهرانی، گامی در جهت تعریف منحنی‌های رشدی در کودکان مدرسه‌رو تهرانی برداشته و به مقایسه شاخص‌های رشدی این جمعیت با مقادیر استاندارد بپردازد. روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی است که در فاصله سالهای 1380 تا 1383 بر روی 1512 پسر 6 تا 15 ساله و 1412 دختر 6 تا 17 ساله مدرسه‌رو در شهر تهران انجام یافته است. نحوه نمونه‌گیری به روش چند مرحله‌ای احتمالی بوده است. معیار سالم بودن، نداشتن سابقه بیماری‌های شناخته شده و اختلالات سیستمیک بود. بیماران توسط یک پزشک معاینه شدند و قد، وزن و سن دقیق آنها تعیین شد. برای آنالیز نتایج و محاسبه صدکهای رشدی و رسم نمودارهای مربوطه، روش LMS که توسط Cole و همکاران ابداع شده، مورد استفاده قرار گرفت و بدین منظور از نرم‌افزار LMS Light استفاده شد. برای مقایسه میانگین مقادیر نمره انحراف معیار نمونه‌ها با مقادیرNCHS (National center for health statistics) از تست آماری one sample t-test استفاده شد. یافته‌ها: مقادیر صدکهای 3، 10، 25، 50، 75، 90 و 97 برای قد، وزن و شاخص توده بدنی و صدک 85 فقط برای توده بدنی محاسبه شدند و نمودارهای مربوطه به تفکیک شاخص‌ها و گروه‌های جنسی رسم شدند. میانگین مقادیر نمرات انحراف معیار قد، وزن و شاخص توده بدنی در بیش‌تر گروه‌های سنی در پسران با مقادیر NCHS، اختلاف آماری معنی‌داری نداشت، در حالی که در دختران برای قد و وزن اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت و از مقادیر گزارش NCHS، کمتر بود. نتیجه‌گیری: در نهایت به نظر می‌رسد دختران ایرانی قد و وزن نهایی کمتری نسبت به مقادیر NCHS دارند که در مورد قد، این اختلاف چشمگیرتر است. پسران ایرانی تا سن 15 سالگی، در مجموع از لحاظ شاخص‌های رشدی، تفاوتی با مقادیر مرجع ندارند.


افتخارالسادات حاجی‌ کاظمی، دکتر رخشنده محمدی، فاطمه حسینی،
جلد 13، شماره 52 - ( 6-1385 )
چکیده

    زمینه و هدف: مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج، یکی از مسایل مهم در تمام جوامع می‌باشد. از همین رو در اکثر جوامع برای آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. در برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج، زوجین با مسایل باروری(بهداشت دستگاه تناسلی، روشهای پیشگیری از بارداری و ...) آشنا شده و اهمیت آن را درک خواهند کرد. این امر به ارتقاء سطح سلامت زوجین کمک موثری خواهد کرد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه مشاوره قبل از ازدواج، بر آگاهی دختران بعد از شرکت در برنامه مشاوره در مراکز بهداشتی و درمانی بود. روش بررسی: این بررسی یک مطالعه نیمه تجربی بود که ابتدا آگاهی دختران قبل از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی در زمینه بهداشت دستگاه تناسلی، اهمیت تنظیم خانواده و اصول استفاده از قرص و کاندوم تعیین شد و پس از شرکت در برنامه مشاوره، مجدداً آگاهی نمونه‌ها در زمینه‌های ذکر شده تعیین شد. به پاسخ‌های صحیح، نمره داده شد. میانگین و انحراف معیار نمرات اخذ شده در دو مرحله محاسبه شد. تغییرات میانگین نمرات دو مرحله با آزمون ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. جامعه پژوهش، کلیه دختران شرکت کننده در برنامه مشاوره پیش از ازدواج بودند که از بین آنها 600 نمونه به روش نمونه‌گیری مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. محیط پژوهش، مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، میانگین و انحراف معیار سن دختران، 94/3±82/21 سال بود که 4/47% دیپلم داشتند و 6/76% خانه‌دار بودند. تغییر میانگین نمرات آکاهی در زمینه بهداشت دستگاه تناسلی، اصول استفاده از قرص پیشگیری از بارداری و کاندوم، بعد از شرکت در برنامه مشاوره بهداشتی، از نظر آماری معنی‌دار بود(0001/0P<). اما تغییر ایجاد شده میانگین نمرات آگاهی در زمینه اهمیت استفاده از تنظیم خانواده از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر آن بود که برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج بر آگاهی دختران در زمینه بهداشت دستگاه تناسلی و اصول استفاده از قرص و کاندوم تاثیر داشته است، اما تاثیری بر آگاهی آنان در زمینه اهمیت استفاده از روشهای تنظیم خانواده نداشته است. با توجه به اهمیت تنظیم خانواده، زوجین بهتر است قبل از تصمیم به ازدواج در این زمینه آموزش داده شوند و دوران تحصیلات دبیرستان برای این آموزش مناسب می‌باشد. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند مطالعه طولی آینده‌نگر برای تعیین اثربخشی برنامه مشاوره بهداشتی قبل از ازدواج انجام شود.


دکتر داریوش راوری، دکتر لیلا کاظمینی، دکتر مریم فخرالدینی، دکتر الهام رخصت‌یزدی،
جلد 13، شماره 52 - ( 6-1385 )
چکیده

    زمینه و هدف: کارسینوم کیسه صفرا، 4-2% از بدخیمی‌های گوارشی را تشکیل می‌دهد. تقریباً 2-1% از بیمارانی که تحت جراحی مجاری صفراوی قرار می‌گیرند، دچار کارسینوم کیسه صفرا هستند. میزان بروز این سرطان در خانم‌ها 3 تا 4 برابر بروز آن در مردان می‌باشد. 90-70% از بیماران مبتلا به کارسینوم کیسه صفرا، دچار سنگهای صفراوی هستند. روش بررسی: ایــن مطالعــــه گذشته‌نگـــر(Retrospective) به صــورت مشاهــده‌ای ـ مقطعـــی (Observational-Cross sectional) انجام گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات به روش سرشماری انجام گرفت. استاندارد طلایی تشخیص سرطان کیسه صفرا، گزارش پاتولوژی بعد از عمل موجود در پرونده بیماران در نظر گرفته شد. برای مرحله‌بندی تومورها از روش Novium staging استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه 677 مورد عمل کله‌سیستکتومی دارای گزارش پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت. از میان تمام کله‌سیستکتومی‌های انجام شده، 14 مورد(06/2%) سرطان کیسه صفرا وجود داشت. متوسط گروه سنی در دهه 70-60 سال بوده است. از 14 مورد کانسر کیسه صفرا، 71/85% از نوع آدنوکارسینوما، 14/7% آدنوآکانتوما و 14/7% فیبروسارکوما بود. 14/57% از کانسرهای فوق در Stage V، 14/7% در Stage IV و 71/35% در Stage III بودند. نتیجه‌گیری: میزان شیوع کارسینوم کیسه صفرا در اعمال جراحی کله سیستکتومی برابر 06/2% بدست آمد و شایع‌ترین نوع، آدنوکارسینوم با شیوعی مشابه آمارهای دیگر بود. اما در این مطالعه، دو نوع نادر آدنوآکانتوما و فیبروساکوما نیز دیده شدند. تمامی تومورها در زمان جراحی در مراحل پیشرفته قرار داشتند و از Stage III به بالا بودند. به هر حال تشخیص، قبل از عمل جراحی بسیار مشکل است مگر اینکه پزشک در تمام بیماران مبتلا به مشکلات دستگاه صفراوی به فکر چنین بیماری باشد. کلیدو


دکتر فرزاد ایزدی، دکتر مجتبی ملکی دلارستاقی، دکتر سید بهزاد پوستی، دکتر آزاده زنگنه کاظمی ، دکتر پریسا میر ،
جلد 15، شماره 0 - ( بهار 1387 )
چکیده

    زمینه و هدف: تراکئوستومی(Tracheostomy)، یکی از راه‌های عمده اداره مشکلات راه‌های هوایی فوقانی می‌باشد. به علت فیزیولوژی و ساختار تکامل نیافته راه‌های هوایی در کودکان و نیز متفاوت بودن دلایل و عوارض تراکئوستومی در آنان، انسدادها و مشکلات مربوط به این مسیرها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که شاید تاکنون در کشور ما چنان که باید به آن پرداخته نشده است و اطلاعات پزشکان و پرسنل درمانی از نکات خاص مربوط به این رده سنی کافی نباشد. با توجه به نبود اطلاعات زمینه‌ای در مورد علت‌ها و مشکلات ناشی از این جراحی در ایران، در این مطالعه به ارزیابی این موارد پرداخته شد تا با بررسی تفاوت‌های موجود با دیگر نقاط، نقایص درمانی آشکارتر شوند. روش بررسی: مطالعه به صورت گذشته‌نگر(Retrospective) و با بررسی پرونده‌های بستری(Case series) و درمانگاهی بیمارانی که از سال 1372 تا 1383 در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به هر شکل تحت تراکئوستومی قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک، یافته‌های بالینی و درمانی مورد نظر، از پرونده‌ها استخراج شده، با کمک نرم‌افزار SPSS تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 365 بیماری که در این سال‌ها تحت تراکئوستومی قرار گرفته بودند، اطلاعات 344 نفر قابل استناد و کامل بود که 51 نفرشان زیر 12 سال و 293 نفر باقی مانده، بالای 12 سال بودند. 12 نفر(5/23%) زیر 12 ساله‌ها، دختر و 39 نفرشان(5/76%) پسر بودند. شایعترین مشکل منجر به تراکئوستومی در آنان ناهنجاری‌های عصبی(6/19%) و تنگی ساب گلوت(Subglottic stenosis)(7/15%) بود. 9 نفر(6/17%) گرفتار عوارض زودرس و 13 نفر(5/25%) درگیر عوارض دیررس آن شده؛ 11 نفرشان(6/21%) فوت کردند که مرگ هیچ کدام به دنبال عوارض تراکئوستومی نبوده است. نتیجه‌گیری: در این پژوهش، آشکار گشت که علل انجام تراکئوستومی، نوع عوارض و بروز آنها و میزان مرگ و میر در این مرکز، تقریباً مشابه سایر نقاط جهان می‌باشد. براین اساس می‌توان ادعا کرد سطح آگاهی و نحوه برخورد با این بیماران، در حد مطلوبی است.


دکتر فرهاد ذاکر، محمد حسین محمدی، دکتر احمد کاظمی، معصومه بخشایش،
جلد 15، شماره 0 - ( پاییز و زمستان 1387 )
چکیده

    زمینه و هدف: اساس مولکولی لوسمی میلوئیدی حاد  Awte Myeloid Leukemia AML))، موتاسیون در ژن‌های تنظیم‌کننده تکثیر و تمایز سلولی می‌باشد .جهش در ژن گیرنده تیروزین کینازی FLT3 از شایعترین جهش‌های ایجادشده در AML می‌باشد که موجب تکثیر و بقاء غیرطبیعی سلول‌های لوکمیک می‌شود. وجود جهش تضاعف توالی داخلی ITD (Internal Tandem duplication) و همچنین جهش نقطه‌ای D835 ژنFLT3 یک پیش‌اگهی بد را به همراه دارند. هدف از این مطالعه تشخیص و تعیین فرکانس این جهش‌ها در بیماران مبتلا به AML بود.

روش بررسی: 101 بیمار مبتلا به AML با روش مشاهده‌ای- توصیفی از نظر جهش ITD در اگزون 11 و 12 و اینترون 11و جهش نقطه‌ای D835 در اگزون20 ژن  گیرنده FLT3 با استفاده از تکنیک PCR (Polymerase chain reaction) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهش ITD بعد از حرکت باند حاصل از PCR ژن گیرنده FLT3 روی ژل آکریلامید 8% ، و مقایسه با مارکر بر روی این ژن مشخص گردید. در مورد جهش نقطه‌ای D835، بعد از PCR‌ روی ‌DNA ژنومیک این بیماران، محصولات به دست آمده با استفاده از آنزیم محدودالاثر ECORV و تکنیک RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته‌ها: جهش ITD در 18% مبتلایان به AML مورد مطالعه، مشاهده گردید که برای زیرگروه‌های مختلف طبقه‌بندی FAB این نتایج متفاوت بود. 6% هم ، جهش نقطه‌ای D835 داشتند که توزیع آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف FAB یکسان نبود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که جهش‌های ژن گیرنده FLT 3، درصد قابل توجهی از بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد را شامل می‌شود که می‌توان با تشخیص مولکولی این جهش‌ها قبل از شروع درمان، در مورد پروتکل درمانی صحیح تصمیم گرفت.


دکتر مینو شاددل، دکتر هرمزد اورمزدی، دکتر لامع اخلاقی، دکتر بهرام کاظمی، مژگان بنده‌پور،
جلد 15، شماره 0 - ( پاییز و زمستان 1387 )
چکیده

    زمینه و هدف: ژن p4 لیشمانیا ماژور، در مرحله آماستیگوت انگل بیان می‌شود که احتمالاً ترکیب مناسب جهت تهیه واکسن بر علیه لیشمانیوز است. هدف از انجام این پژوهش، کلون این ژن در یک وکتور (ناقل) مناسب برای مطالعات بیشتر در زمینه واکنس‌سازی بود.

روش بررسی: این بررسی به صورت تجربی انجام گرفته است. در مرحله پروماستیگوت، لیشمانیا ماژور در محیط N.N.N و سپس در محیط RPMI1640 به صورت انبوه کشت داده شد. در ادامه DNA ژنومی انگل با روش جوشان استخراج شد. سپس PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن p4 انجام شد. محصول PCR از روی ژل آگاروز خالص سازی شد و در پلاسمید نو ترکیب غربالگری شد و تحت تأثیر آنزیم‌های برش دهنده قرار گرفت.

یافته‌ها: واکنش PCR  و سپس کلون قطعه‌ p4 در T-Vector به درستی انجام شد. پلاسمید حاوی قطعه استخراج وژن کلون شده در آن با آنزیم‌های برش دهنده، جدا شد و پلاسیمد بیان PQE-30 با موفقیت ساب کلون شد و سپس توسط آنزیم‌های برش دهنده و انجام PCR روی پلاسمید بیان، تأیید شد.

نتیجه‌‌گیری: این ترکیب ماده بیان، ژن p4 در آزمایشگاه است. تولید آنتی ژن نو ترکیب P4 می‌تواند، به خصوص در زمینه تهیه واکنس، پاکار‌آید و علاوه بر آن در زمینه‌های هدف دارویی و تست‌های تشخیصی نیز قابل استفاده است.


دکتر رضا امانی، راضیه شیوعی، سید حبیب کاظمی، دکتر محمدسعید سراج، محمدحسین حقیقی‌زاده،
جلد 16، شماره 0 - ( بهار 1388 )
چکیده

    زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis-RA) یک بیماری خودایمنی التهابی مزمن است که با سفتی، درد و تورم مفاصل همراه است. در مطالعات مختلف مشخص شده است که بعضی از مواد غذایی اثرات سودمند یا مضری بر این بیماری داشته است و در چندین مطالعه گزارش کرده‌اند که رژیم غذایی گیاه‌خواری و نیز استفاده از محصولات لبنی اثرات مثبتی در بهبود RA داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی دریافت منابع غذایی آنتی‌اکسیدان و عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر بیماری آرتریت روماتوئید در زنان بوده است.

روش بررسی: در این مطالعه موردی شاهدی زنان مبتلا به RA مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی روماتولوژی شهر اهواز و افراد سالم همراه بیمار که از نظر سن و جنس با بیماران همسان‌سازی شده بودند (هر گروه 40 نفر) انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به روش مستقیم با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی (Food Frequency Questionnaire-FFQ) صورت گرفت. در این پرسشنامه (FFQ) تکرار مصرف غذایی در 3 دسته روزانه، هفتگی و به ندرت تقسیم شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری t و مجذور کای و به کمک نرم‌افزار SPSS V. 13 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: از بین گروه‌های غذایی مورد بررسی: مصرف روزانه گوجه فرنگی 3 برابر (02/0 P <)، مصرف هفتگی تن ماهی 3/4 برابر (01/0 P <)، مصرف روزانه میوه 7/1 برابر (04/0 P <) و مصرف هفتگی آب میوه 6/4 برابر (02/0 P <) در گروه شاهد نسبت به گروه بیمار بالاتر بود. درحالیکه عادت به مصرف بادام زمینی در بیماران،
5 برابر گروه شاهد بوده است. بالغ بر یک سوم بیماران گزارش نمودند که مصرف خیار و 20% مصرف بادمجان باعث تشدید بیماری و سیر و ماهی در قریب به یک چهارم بیماران سبب تخفیف بیماری شده است. شیوع چاقی (برحسب درصد چربی بدن) در بیماران، 4 برابر افراد سالم مشاهده شد (05/0
P <).

نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌های به دست آمده مشخص گردید دریافت برخی از مواد غذایی ازقبیل: شیر، گوجه فرنگی، تن ماهی، میوه و آب میوه در بیماران کم بوده است، درحالیکه مصرف بادام زمینی به عنوان یک ماده غذایی آلرژی‌زا در بیماران بالاتر بوده است. مصرف مواد غذایی ازقبیل خیار و بادمجان سبب تشدید علائم، ولی مصرف ماهی و سیر با تخفیف علائم RA همراه بوده است. همچنین شیوع بالای چاقی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مشاهده گردید. توجه به الگوی غذایی این بیماران، کاهش وزن بدن و دریافت منابع غذایی آنتی‌اکسیدان توصیه می‌شود.


دکتر نور امیرمظفری، محمد حسین احمدی، دکتر محمد علی صدیقی گیلانی، دکتر بهرام کاظمی، فرامرز مسجدیان جزی،
جلد 17، شماره 71 - ( 2-1389 )
چکیده

    زمینه و هدف: عفونتهای ناشی از اوره آپلاسما و مایکوپلاسماهای تناسلی می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت تناسلی مردان داشته و به ناباروری و نازایی منتهی گردد. هدف از این تحقیق، بررسی وجود مایکوپلاسما هومینیس و اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و تعیین شیوع این دو باکتری در نمونه‌های مایع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان بود.

روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود. نمونه‌های مایع منی از 220 مرد نابارور اخذ و سریعاً به محیط کشت PPLO broth تلقیح گردیده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه‌ها پس از فیلتراسیون با فیلترهای 0.45µm، به محیطهای اختصاصی  Arginine PPLO broth وUrea PPLO broth انتقال داده شدند. پس از مشاهده تغییر رنگ، کشت مجددی از این محیطها بر روی محیطهای اختصاصی PPLO agar انجام پذیرفت. تمام محیطها در دمای C˚37 و در جار حاوی گاز کربنیک نگهداری شدند. تجزیه-تحلیل داده‌ها توسط آزمون‌های آماری از قبیل: ANOVA، روشPost Hoc (LSD) Test، Crosstabs و Chi-Square با استفاده از نرم افزار SPSS-16 انجام پذیرفت و در صورتی که 05/0 p< بود، از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.

یافته ها: از مجموع 220 نمونه بررسی شده، 7 مورد (2/3 درصد) از نمونه‌ها فقط از نظر مایکوپلاسما هومینیس، 61 مورد (7/27 درصد) فقط از نظر اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم و 11 مورد (5 درصد) نیز از نظر هردو باکتری مثبت بودند. بنابراین، 79 مورد (9/35 درصد) از کل نمونه‌ها حد اقل از نظر یک باکتری مثبت بودند و به طور کلی 18 مورد (2/8 درصد) مایکوپلاسما هومینیس و 72 مورد (7/32 درصد) اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم از نمونه‌ها جدا شد. در بررسی پارامتر‌های اسپرم، pH در دو گروه "فقط اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم مثبت" و "هردو باکتری مثبت"، نسبت به گروه "هردو باکتری منفی"، پایینتر بود به ترتیب:)031/0 (P= و) 006/0 (P=. همچنین میانگین قدرت تحرک اسپرمها در گروه "هردو باکتری مثبت" نسبت به گروه "فقط اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم مثبت"، پایینتر بود) 032/0 (P=.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، درصد نسبتاً بالایی از مردان نابارور به این باکتریها آلوده بوده اند و با توجه به اینکه در صورت عدم تشخیص و درمان، این عفونتها می‌توانند به PID و ناباروری منجر شوند و چون سایر روش‌های تشخیصی مانند PCR پرهزینه می‌باشد، تشخیص و جداسازی این باکتریها از طریق روش کشت در مردان نابارور فاقد علایم بالینی، ضروری به نظر می‌رسد.

 صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علوم پزشکی رازی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Razi Journal of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb